Кабінет лікаря – психіатра розташований  за адресою м.Фастів вул. Льва Толстого,28

тел. – 5-13-09

Лікар – психіатр Пожидаєв Валерій Іванович, I кваліфікаційна категорія «Психіатрія»

Психіатричний кабінет є спеціалізованим закладом,  діяльність якого пов’язана з наданням психіатричної допомоги жителям міста і району за усвідомленою згодою особи або законних представників.

Психіатрична допомога – це  обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в порядку, передбаченого Законом про психіатричну допомогу та іншими законами, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд  та медико – соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади.

Психіатрична допомога фахівцями психіатричного кабінету надається на основі принципів законності, гуманності,   додержанням  прав людини і громадянина, добровільності, доступності та відповідності до сучасного рівня наукових  знань, необхідності й достатності заходів лікування з мінімальними соціально правовими обмеженнями.

Проводиться комплекс заходів з діагностики, лікування, реабілітації, диспансерному спостереженню хворих психіатричного профілю:  

 • Неврози, нав’язливі стани, панічні реакції, порушення сну;
 • Посттравматичний стресовий розлад;
 • Депресивні реакції на стрес, порушення адаптації;
 • Соматоформні розлади (приховані депресії);
 • Психо-соматичні захворювання, що виникають або загострюються на тлі тривоги, страху, депресії, (артеріальна гіпертензія, ІХС, виразкова хвороба, синдром подразненої товстої кишки, клімактеричний синдром, шкірні захворювання);
 • Депресія або тривожно-депресивні реакції на важке соматичне захворювання (інфаркт міокарда, мозковий інсульт, злоякісні пухлини);
 • Органічні депресії, пов’язані з судинними захворюваннями головного мозку;
 • Клімактеричні депресії;
 • Інволюційні депресії;
 • Психози (шизофренія, маніакально-депресивний психоз, циклотимія, психози старечого віку).

Основні завдання:

 • надання кваліфікованої  лікувально-діагностичної допомоги населенню з психіатричною патологією та консультування жителів району, які звертаються у психіатричний кабінет;
 • проведення профілактичних заходів;
 • раннє виявлення захворювань у дітей, підлітків і дорослих;
 • своєчасне направлення на обстеження та  лікування в обласний  психоневрологічний заклад;
 • диспансерне та консультативне спостереження хворих згідно показів;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення району.