Розташована за адресою м. Фастів, вул. Льва Толстого,28

Телефон реєстратури 5-13-09

Телефон медичного директора з амбулаторно – поліклінічної допомоги 5-41-64

 

Медичний директор з амбулаторно – поліклінічної допомоги

Романчук Наталія Сергіївна

Працює на посаді з 04.05.2020р. , лікар – спеціаліст за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

На сьогоднішній день поліклініка розрахована на 420 відвідувань в день.

Нараховує 54 лікаря, 60 середнього медичного персоналу.

Робота в поліклініці здійснюється згідно з  Конституцією України, законами України про охорону здоров’я, Кримінальним Кодексом, наказами, постановами, методичними рекомендаціями МОЗ України та положеннями про лікарню, поліклініку, правилами внутрішнього  трудового розпорядку, посадовими інструкціями та положеннями, стандартами по організації виконання робіт та  протоколами з надання невідкладної допомоги на до госпітальному етапі. Поліклініка забезпечує кваліфіковану поліклінічну допомогу населенню міста Фастів та населених пунктів району, широко впроваджує в практику сучасні методи  і засоби профілактики та лікування захворювань, надає консультативну допомогу всім відділенням центрів ПМСД.

В структурі поліклініки функціонують:


Поліклініка виконує функції:

  • надання першої невідкладної  допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та нещасних випадках;
  • консультативний прийом хворих, направлених  з центру первинної медико-санітарної допомоги;
  • раннє виявлення  захворювань, кваліфікаційне і   в повному об’ємі обстеження хворих;
  • своєчасна госпіталізація осіб, що потребують лікування з попереднім максимальним обстеженням хворих;
  • відновлювальне лікування хворих з захворюваннями серцево-судинної системи, з наслідками порушення мозкового кровообігу, з захворюваннями і ушкодженнями опорно-рухового апарату;
  • усі види профілактичних оглядів;
  • експертизу часткової і стійкої непрацездатності хворих, видачу та продовження листків непрацездатності і трудових рекомендацій тим, хто потребує переведення на іншу роботу;
  • направлення на лікарсько-трудову експертизу комісію осіб з ознаками стійкої втрати непрацездатності;
  • відбір на санаторно-курортне лікування;
  • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення району.