Кабінет «Довіра» розташований  за адресою м.Фастів, вул. Льва Толстого,28

Телефон – 5 45-35

Лікар-інфекціоніст – Жабенко Олександра Микитівна, вища кваліфікаційна категорія «Інфекційні хвороби»

Кабінет «Довіра» є спеціалізованим структурним підрозділом центру з профілактики та боротьби зі СНІДом закладу охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги (далі – ЗОЗ), створюється для надання спеціалізованої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, і проведення тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції.

 

Основними функціями кабінету «Довіра» є:

 • надання послуг консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію особі, яка звернулася до кабінету «Довіра», та видача такій особі довідки про результати тестування за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057;
 • встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, проведення антиретровірусної терапії, ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними відповідно до Порядку встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2013 року № 585, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 року за № 1254/23786;
 • здійснення медичного нагляду за ВІЛ-інфікованими вагітними жінками, призначення та супровід медикаментозної профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням антиретровірусних препаратів;
 • організація надання комплексної медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, із залученням інших фахівців, лікарів інших спеціальностей та направлення пацієнтів у разі потреби до відповідних закладів охорони здоров’я згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я;
 •  Призначення і проведення ВААРГ ВІЛ-інфікованим хворим;
 • профілактика опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих;
 • Хіміопрофілактика туберкульозу у ВІЛ-інфікованих;
 • діагностика та лікування опортуністичних інфекцій;
 • організація та забезпечення заходів з постконтактної профілактики ВІЛ, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, в установленому законодавством порядку;
 • Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції при аваріях у медпрацівників і жителів міста та району;
 • діагностику та лікування хронічного вірусного гепатиту В у людей, які живуть з ВІЛ, здійснення діагностики хронічного вірусного гепатиту С у людей, які живуть з ВІЛ, та направлення їх в установленому законодавством порядку до відповідних закладів охорони здоров’я, які здійснюють лікування вірусного гепатиту С;
 • ведення та зберігання облікової документації, підготовка та подання звітної документації, адміністративних даних та оперативної інформації щодо епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в установленому законодавством порядку;
 • дотримання умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я, та поваги до особистих прав і свобод громадян;
 • консультування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, формування прихильності до лікування, залучення їх до обстеження на ВІЛ-інфекцію з профілактичною метою;
 • забезпечення взаємодії з іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності у наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці людей, які живуть з ВІЛ;
 • взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та забезпечення комплексності послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу;
 • співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрами здоров’я, осередками Товариства Червоного Хреста України, та іншими благодійними та громадськими організаціями для забезпечення комплексності надання соціально-медичних та психологічних послуг ВІЛ-інфікованим хворим;
 • участь в інформаційній роботі з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення території, що обслуговується, у тому числі серед молоді та осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
 • підвищення рівня професійної кваліфікації працівників кабінету «Довіра»;
 • виконання інших функцій.

Кабінет «Довіра» має право:

 • планувати власну діяльність з метою виконання функцій кабінету «Довіра» відповідно до програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • брати участь у проведенні заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфікування;
 • ініціювати залучення благодійних та громадських організацій (за їх згодою) до своєї діяльності;
 • брати участь у проведенні оцінки епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу, біоповедінкових дослідженнях серед різних груп населення, у тому числі серед осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, моніторингу та оцінки ефективності програм та заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції, що реалізуються на території обслуговування;
 • брати участь у тематичних конференціях, семінарах та інших заходах;
 • проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня професійної кваліфікації працівників кабінету «Довіра»;
 • вносити пропозиції керівнику ЗОЗ стосовно підвищення ефективності діяльності кабінету «Довіра» та якості медичної допомоги;
 • надавати пропозиції щодо планування та фінансування місцевих програм з питань, що належать до функцій кабінету «Довіра»;
 • одержувати статистичну інформацію з центру з профілактики та боротьби зі СНІДом щодо стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.